Lehdistötiedote: Nokian Taidetalo 2012

Lehdistötiedote
vapaa julkaistavaksi

Elina Kujansuu
Maalla
öljyvärimaalauksia kankaalle ja pleksille
Nokian Taidetalo
28.8.-14.9.2012

Maalta me olemme tulleet. Maalta me saamme leipämme. Urbaaneimmatkin meistä.

Kuluneen vuoden ajan olen teoksissani keskittynyt suomalaisen maaseudun kuvaamiseen elinpaikkana ja elinkeinon lähteenä.

Asun ja työskentelen Sarkolassa, keskellä nokialaista maaseutua. Maalla asumisen kulttuuri on kymmenessä vuodessa juurtunut osaksi minua. Henkilökohtaisista siteistäni huolimatta en ole niinkään keskittynyt ihannoidun kansallisromanttisen maiseman ja idyllimäisten kuvausten luontiin. Sen sijaan olen maalannut pusikoita, tiheiköitä, pimeää, sitä kuinka pieni ei kannata, kuinka tilallinen joutuu luopumaan. Pienillä aiheillani on laajempi katsantokanta, tietynlaisen murroksen kuvaus. Maaseutu tänään ei ole pysyvä olotila, vaan kulkee kohti jatkuvasti kiihtyvää muutosta. Elinkeinotoiminnot muuttuvat, mikä vaikuttaa vahvasti myös siihen miltä maalla näyttää. Jokainen maalaus on sekä oma henkilökohtainen kokemukseni, että pieni visuaalinen tutkielma aiheeseensa. Jokaisella maalauksella on sanoma.

Teokseni ovatkin vahvan symbolistisia. Niissä risteilevät realistinen kuvaus ja abstrahoitu kertomus tunnelmista ja tunteista. Työt eivät ole ryppyotsaisia ja moralisoivia, pikemminkin keveitä, osin humoristisiakin esityksiä totisiin ja todellisiin aiheisiin. Pyrin maalaamaan teokseni siten, että katsoja pääsee realistisen, joskin maalauksellisen kuvauksen kautta sisälle aiheeseeni ja toisaalta viihtyy teoksen parissa sekä sen abstraktienkin väripintojen että sommiteltujen maalausjälkien ja sävyasetelmien myötä. Näin teokseni saavuttavat enemmän kuin silmillä nähtävän todellisuuden – symboliikan, visuaalisen kauneuden. Pleksille maalaamissani teoksissa käytän öljyvärin rinnalla lyöntimetalleja. Lyöntimetalli tuo maalauksiini kuvaa visuaalisesti rakentavan, mutta myös oman symbolisen merkityksensä. Muutoin maalausteni värimaalima on enimmäkseen niukka, sillä olen halunnut löytää vähästä paljon, herkistyä valitsemieni sävyjen äärellä. Tämä maalausjälkien ja –tekniikoiden vuoropuhelu sekä kuvastaa ajatusmalliani kuvaamastani kohteesta että rakentaa ja korostaa töiden oleellista sisällöllisyyttä.

Yhdysvaltalainen filosofi Donald Davidson on kirjoittanut teoksessaan ”What metaphors mean?”(1978), että metaforat ovat kielen unityötä. Ja kuten kaiken unityön, sen tulkinta heijastaa yhtä paljon sen tulkitsijaa, kuin sen alkuunpanijaa. Niinpä maalausteni katsoja saakin valtuutuksen tulkita teoksieni kehystarinoita oman arvopohjansa kautta, löytää niistä omat tarinansa, jotka monelta meistä löytyvät yllättävänkin läheltä. Maaltahan me olemme tulleet.

Valmistuin nelivuotisten taideopintojeni päätteeksi keväällä 2012 kuvataiteilijaksi Alfa-Art Taideoppilaitoksesta Helsingistä. Näyttelyn öljyvärimaalaukset on toteutettu lopputyövuoteni 2011-2012 aikana.

Nautinnollista maalattua matkaa maalle!

Sarkolalaisella terassilla, loppukesästä 2012

Elina Kujansuu

No Comments

Post a Comment